RSG-LCL-2
RSG

Kurtarılmış Bir Bilgisayar Dili İçin Notlar
Versiyon 2.1, Ağustos 2006
Katkı yapanlar: Alex Galloway, Eugene Thacker
Türkçesi: Işık Barış Fidaner

Veri Tipleri
İşleçler
Denetim Yapıları
FonksiyonlarVeri TipleriYaratık
Okunamayan, yazılamayan, çalıştırılamayan, fakat varolan bir antite.

Kuşku
Antite olarak kendi statüsünü sorgulayan bir antite, gerçekten antite olabilir de olmayabilir de (ayrıca bkz. İnkar ve Reddetme).

Boş
Her türlü maddi manevi ayrımdan yoksun null bir antite. Boş tip, çalışma anında yeni ve hayal edilmedik tiplerin dinamik yaratımına olanak verir.

Tersyüz
İki diğer veri tipi arasında salınım yapan bir antite.

Kusur
Bir diğer antiteyle ilişkili kabahat ya da kusur.

Tam
Enformasyon ve maddenin tamamının oluşturduğu bütün evreni içerir.

Geçit
En az iki diğer antiteyi birbirine bağlayan ilişkilendirici bir antite.

Glossolalia
Yalnızca hipotetik bir makine üzerinde okunabilen, yazılabilen, çalıştırılabilen bir antite.

Ölçüsüz
Kendini istemdışı olarak herhangi bir diğer veri tipi olarak ifade eden bir antite.

Sonsuzluk
Nitelik ve genlik bakımından hudutsuz bir antite.

Palimpsest
Önceki bir antitenin izlerini içeren bir antite.

Öcü
Yegane işlevi bir diğer antiteyi çağırmak olan bir antite.

Çürüme
Verisini yalnızca silindiği zaman üreten bir antite.

Nitel
İçeriği değer bakımından numerik olmayan bir antite.

Rastgele
Rastgele bir tipteki rastgele bir antiteyi ifade eder.

Topoloji
Birbiriyle ilişkili bileşen kısımların bir düzenlenimi.

Bilinmeyen
Tariflenemeyen, teşhis edilemeyen, anlaşılabilir herhangi bir yolla değerlendirilemeyen bir antite.

Vektör
Bir çıkış tipi ve bir istikamet tipinden oluşan yoğunluk ve yön temsil eden birleşik bir tip.

Herneyse
Her zaman önem taşıyan bir antite. Hiçbir kümenin parçası olarak tanımlanmamıştır ("herneyseler" kümesi de dahil), belirli olana veyahut genel olana atıf yapılarak teşhis edilemez.

Zombi
Etkin olmayan fakat öldürülemeyen bir süreç.İngilizcesi